ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ ПОПРЕЧЕНОСТИ - ВЕЛЕС

ОПШТЕСТВО СО ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
1 +
ЛИЦА, ЧЕЛНОВИ
1 +
АКТИВНОСТИ ГОДИШНО
1 +
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ ПОПРЕЧЕНОСТИ

ЗА НАС

„Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености – Велес“ е хуманитарна, непрофитна организација, формирана на 12.09.1997 година од страна на лица со попреченост и нивни родители. Во организацијата членуваат лица со церебрална парализа, даунов синдром, аутизам, ментална ретардација и други попречености.

ВИЗИЈА

Општество со еднакви можности за сите, без бариери и ограничувања.

МИСИЈА

Помош на лица со попреченост и поддршка на нивните семејства, интеграција на лицата со попреченост во општествениот живот, нивна социјализација и помош при остварување на правата од социјалната и здравствената област. Промовирање и одржливост на сервиси во заедницата за поддршка на лицата со попреченост.

Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

ОДГЛЕДУВАЊЕ ЛЕКОВИТИ БИЛКИ
Социјална инклузија и работно ангажирање на лица со попреченост и други маргинализирани групи преку одгледување на лековити билки
СЕРВИС „ОДМЕНА НА СЕМЕЈНА ГРИЖА ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“
Активност поддржана преку активната мерка 7.2 – обука и вработување на лица за обезбедување на услуги за грижа во заедницата поддржано од UNDP
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА
Помош и поддршка на деца и лица со попреченост на територија на Општина Велес
Previous slide
Next slide

ГАЛЕРИЈА

НОВОСТИ

“Parents of children with special needs create their own world of happiness and believe in things that others cannot yet see”

“Just because I can’t walk, doesn’t mean I can’t play!”

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

КОНТАКТ

© 1997 - 2023 Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености - Велес. All rights reserved.