Да создадеме свет без бариери со еднакви можности за сите!

Да создадеме свет без бариери со еднакви можности за сите! ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ ПОПРЕЧЕНОСТИ – ВЕЛЕС ХУМАНИТАРНА, НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА На 09.02.2022 година беше промовиран првиот групен дом за поддржано живеее на лицата со попреченот деинституционализирани од С. З. „Демир Капија“.Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености – Велес […]

„Живеење со поддршка“ на лица со попреченост

ЗЛЦПДП – ВЕЛЕС стана лиценциран давател на социјалната сервисна услуга „живеење со поддршка“ на лица со попреченост ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ ПОПРЕЧЕНОСТИ – ВЕЛЕС ХУМАНИТАРНА, НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености – Велес“ стана лиценциран давател на социјалната сервисна услуга „Живеење со поддршка“ на лица со […]

Прв Регионален саем на социјалните претпријатија од Вардарскиот регион

Работилница за садење сукуленти - Велес

Прв Регионален саем на социјалните претпријатија од Вардарскиот регион ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ ПОПРЕЧЕНОСТИ – ВЕЛЕС ХУМАНИТАРНА, НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА Првиот Регионален саем на социјалните претпријатија од Вардарскиот регион, во организација на Регионалниот центар за поддршка на социјални претпријатија при Центарот за развој на Вардарски плански регион и проектот „Поддршка на социјалните […]